1997 - "Perły szczęścia nie dają"- nagroda w VIII edycji Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Ogólnopolski Ośrodek Sztuki Dziecka w Poznaniu

Sztuka ta pod tym samym tytułem została zrealizowana w 2000 roku przez Teatr Telewizji dla Dzieci i Młodzieży

1998 - "Duży, zielony problem"- wyróżnienie w IX edycji wyż. wym. Konkursu

Sztuka ta została opublikowana w 15 zeszycie "Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży" wydawanym przez poznański Ośrodek,

1999 - "Paweł"- wyróżnienie w X edycji Konkursu Ośrodka Sztuki Dziecka w Poznaniu

2000 - "Zapis" wyróżnienie w XI edycji wyż. wym. Konkursu

Sztuka ta została w 2003 roku zrealizowana przez Teatr "Animacji" w Poznaniu

2004 - "Teleprzyjaciele" wyróżnienie w Konkursie na Scenariusz Sztuki Teatralnej dla Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych organizowanym przez Zielonogórski Ośrodek Kultury

Sztuka została opublikowana w zeszycie wydanym przez Zielonogórski Ośrodek

2004 - próba czytana z udziałem publiczności spektaklu "Anka" zorganizowana przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Sztuki nagrodzone