"Baba J i reszta"
tekst znajduje się w książce "Zbliż się Melpomeno" wydanej przez Wydawnictwo eSPe

" Teleprzyjaciele"
tekst drukowany w zbiorze "Scenariusze dla teatrów dziecięcych i młodzieżowych" wydanym przez Zielonogórski Ośrodek Kultury "Amfiteatr"

"Mrówki" (fragment)

"Duży, zielony problem" (fragment)
tekst znajduje się w książce "Zbliż się Melpomeno" wydanej przez Wydawnictwo eSPe

"Ciapturek"(fragment)

"Światełko Pana Lampiszona"(fragment)
tekst znajduje się w książce "Zbliż się Melpomeno" wydanej przez Wydawnictwo eSPe

" Z A P I S"
fragment sztuki, która stała się przyczynkiem do powstania powieści "Adam"

Fragmenty przedstawień